Welkom by Laerskool Jan Celliers en Pre-Primêr

Ons streef na uitmuntendheid.

Terugvoer van ons oud-leerlinge se ouers na afloop van die 2020 matriekuitslae

Ons wil baie dankie sê vir die grondslag wat Jan Celliers in sy onderrig gelê het en weet dat Jan Celliers se gedissiplineerde aanslag en gebalanseerde opvoeding gesorg het dat Joshua geweet het hoe om hard te werk en ook sy pad oopgemaak het vir akademiese sukses op skool.

Die besluit om Jessica destyds by Jan Cilliers in te skryf was beslis een van die bestes wat ons gemaak het en ons bedank graag hiermee vir jou en jou onderwysers vir jul rol wat julle gespeel het. Die gewoonte om hard te werk vir die  deurlopende  asseserings terwyl daar aan al die ander aktiwiteite deelgeneem is, is reeds by hulle vasgelê; met onderwysers wat haar altyd ondersteun het.

Jan Celliers het die grondslag gelê en ons is opreg dankbaar vir die mooi jare wat sy deel van hierdie wonderlike skool was.

Ons is oortuig dit is die grondslag wat sy by Jan Celliers gekry het wat haar suskses verseker het. Kyk gerus hoe goed het al die kinders wat by Jan Celliers was gedoen.

Jan Celliers het ‘n onskatbare bydrae gelewer tot die vorming van Annette as kind en ‘n selfstandige jongmens.

Ons glo Jan Celliers het inderdaad vir Tiaan voorberei vir die uitdagings wat die hoërskool bied!

We are very proud of him and have no doubt that the foundation for his success was laid at an early age with the quality education he got at Jan Celliers.

I  wanted my children to have a disciplined, nurturing primary school experience which is what Jan Celliers gave him. Over and above that it also encouraged individuality and was the ideal school for the development of his musical talent with the amazing music department that you have.

I thank you for that and wish you and the school everything of the best in the years to come.

Jan Celliers het beslis ‘n groot bydrae gemaak!

Dankie ook vir die groot aandeel wat Jan Celliers gespeel het in sy fondasiefase.  Ons is al sedert 2006 by Jan Celliers en vanjaar is ons laaste jaar.  Dit was goeie 15 jare by hierdie wonderlike skool.