AKADEMIESE FASILITEITE

MEDIASENTRUM

 • Ons kinders het toegang tot ’n goed toegeruste mediasentrum met meer as 20 000 boeke, DVD’s en tydskrifte.
 • Leerlinge besoek die mediasentrum reeds vanaf drie jaar en word aangemoedig om boeke te ontdek en uit te neem.
 • Leeskompetisies moedig leerlinge verder aan om te lees.
 • Daar word ook gepoog om vas te stel wat leerlinge se belangstellingsveld is en boeke aan te koop wat hulle opgewonde maak.
 • Besondere klem word op lees en ondersoekende denke geplaas sodat ons leerlinge kan leer om na te vors en te ontdek.
 • Leerlinge word onderrig in navorsingstegnieke en hoe om ʼn bibliografie saam te stel, sodat hulle in die hoërskool met gemak take kan aanpak.

INLIGTINGSTEGNOLOGIE

Die twee ten volle toegeruste rekenaarsentrums is beslis een van die gewildste plekke in die skool en word ten volle benut. Elke klas in JAN CELLIERS is ook toegerus met ’n dataprojektor en ʼn skootrekenaar wat toegang het tot die Internet.

Verskeie programme is in gebruik in die twee rekenaarsentrums en leerders word blootgestel aan die nuutste tegnologie en enige aktuele materiaal wat waarde tot die leerproses kan voeg.

 • Projekwerk behels die gebruikmaking van die Internet en verskeie webtuistes.
 • Alle lesse sluit die ontwikkeling van tikvaardighede asook die verbetering van leesbegrip in.
 • Die basiese Microsoft programme soos Word, Excel en PowerPoint word tydens projekte en klastake gebruik.
 • Groot klem word op die basiese beginsels van programmering geplaas.
 • Leerlinge besoek die rekenaarsentrums reeds vanaf Graad 0.