AKADEMIESE VERRYKING

AKADEMIESE TOERE

Om aan leerlinge ʼn holistiese onderwyservaring te bied, is dit belangrik dat hulle aan ʼn diverse verskeidenheid onderrigmetodes en -situasies blootgestel word. Verskeie toere en uitstappies word deur die jaar beplan met die graad 7-toer na die Kaap as ʼn jaarlikse hoogtepunt. Toere en uitstappies verskuif die grense. By JAN CELLIERS word nuwe onderriggeleenthede met ope arms verwelkom.

AKTIWITEITSPERIODES

 • Spraak en Drama
 • Lego-klub
 • Skaak
 • Eksperi-maats en Tegnoklub
 • Jong Entrepreneurs
 • Koor
 • Frans
 • Handvaardigheid

AKADEMIESE ONDERSTEUNINGSPROGRAM

Leerlingondersteuning is die proses waartydens leerlinge wat hindernisse tot leer ervaar, ondersteun word om hierdie hindernisse te verminder, omseil of selfs te verwyder sodat elke leerling die maksimale vlak van onafhanklikheid in leer kan bereik.

 • Laerskool JAN CELLIERS beskik oor onderwyseresse met nagraadse kwalifikasies in leerlingondersteuning.
 • Hulle werk saam met die klas- of vakonderwyser om ’n gepaste ondersteuningsprogram vir ’n leerling daar te stel en voorsien ook die klasonderwysers met advies en opleiding in die gebruik van beskikbare hulpbronne.

Praktiese riglyne word deur die leerling-ondersteuningspan gebied oor algemene probleme soos spelling, lees, geletterdheid en disleksie. Geleentheid word tydens personeelvergaderings en -samekomste gegee om kennis uit te ruil.

ENTREPRENEURSDAG

Aan die einde van elke jaar word elke gr. 7-leerlinge ʼn entrepreneur uit eie reg wat sy eie besigheid moet beplan, ontwerp en stig. Dit vorm deel van die EBW leerplan.

 • Leerlinge stel besigheidsplanne op, en kry die geleentheid om hulle produkte aan die res van die skool ten toon te stel en te verkoop.

 

MARKDAG

Leerlinge(Gr 1-7) kry elke jaar drie geleenthede om hulself op die gebied van entrepreneurskap te bewys.

 • Die eerste markdag van die jaar is ʼn Tuismark
 • Die tweede ʼn Entrepreneursmark
 • Die laaste ʼn Kersmark

 

Pragtige versierde tafels en vrolike gesigte omskep dié dae in ʼn heerlike samekoms.

 

VERRYKINGSWEEK

Aan die einde van elke skooljaar maak ons voorsiening vir uitstappies van opvoedkundige en kulturele aard. Natuurreservate en plekke van historiese belang word besoek en so word kinders aan hulle land en taalerfenis blootgestel.