IEB en ISASA

ISASA is die Independent Schools Association of Southern Africa. Dit is die grootste en oudste nie-winsgewende maatskappy vir onafhanklike skole in Suidelike Afrika. ISASA verteenwoordig 730 onafhanklike skole in Suid-Afrika, Botswana, Swaziland, Namibië, Angola en Lesotho.

ISASA se missie is:

  • om die waarde van onafhanklike onderwys te artikuleer,
  • om die gemeenskaplike belange van sy lede te bevorder,
  • om waardegedrewe, gehalte onderwys in ʼn diverse milieu te bevorder,
  • om professionele dienste aan sy lede te lewer wat regstreeks bydra tot die bevordering van gehalte onderwys in suidelike Afrika.

 

Die Onafhanklike Eksamineringsraad, IEB is ingestel om akademiese standaarde en assesseringspraktyke in geaffilieerde onafhanklike skole te handhaaf. Die standaard van onderrig word dus voortdurend gemonitor