JUNIOR PRIMÊR

Klein klasse vorm die kern van onderrig by JAN CELLIERS. Die junior primêre fase is geen uitsondering nie. Die standaard van onderrig in ons grondslagfase is van hoë gehalte en stel elke kind in staat om sy optimale potensiaal te bereik.

  • Ons streef na persoonlike onderrig met gefokusde en individuele aandag.
  • Die junior primêre afdeling beskik oor gegradueerde en kindervriendelike onderwyseresse wat die Christelike etos en waardes van die skool onderskryf en uitleef.
  • Indien ʼn leerding spesifieke addisionele ondersteuning benodig verwys die klasonderwyseres die leerder na onderwysers wat elk in ʼn spesifieke veld van leerling-ondersteuning spesialiseer.
  • Gehalte onderwys in gespesialiseerde areas soos Musiek, Rekenaars, Media, L.O. en Kuns word deur vakspesialiste aangebied.
  • Graad 3-leerlinge ontvang ook onderrig in Zoeloe, Engels eerste taal en Tegnologie by vakspesialiste.