CSV

Laerskool JAN CELLIERS se waardesisteem word deur Christelike beginsels onderlê.

Die CSV se doel is om elke leerling te betrek deur geleentheid vir geestelike groei en meelewing te skep. Leerlinge word ook geleer om hulle Christenskap uit te leef deur aktief by die gemeenskap betrokke te raak. Relevante en kontemporêre onderwerpe word met die kinders bespreek.