MUSIEK

By JAN CELLIERS streef ons om by elke leerling ‘n liefde vir musiek te kweek.

Leerders word aan ʼn verskeidenheid instrumente bekend gestel en ʼn goeie kennis van alle musikale konsepte word verkry. Deelname in groepsverband, waar leerlinge die vrymoedigheid kan hê om deel te neem, is belangrik. JAN CELLIERS spog met ʼn paar geleenthede per jaar waar ons leerlinge die geleentheid gebied word om voor mense op te tree. Ons leer ook graag vir hulle die korrekte verhoog- en konsert etiket.

ORKES

Ons is werklik trots op Jan Celliers se orkes wat steeds van krag tot krag gaan. Alle leerlinge wat ʼn orkesinstrument bespeel en die oudisie kan slaag, is welkom om in die orkes te speel.

MUSIEKMIDDAE

 Gedurende die jaar bied die musiekdepartement ongeveer vyf middagkonserte aan. Dit is duidelik dat die musiektalent by Jan Celliers diepte het!

Middagkonserte skep die geleentheid vir al die musiekleerlinge om te wys hoe hulle met hulle tallente woeker en skep die geleentheid vir elke leerling om in ‘n gemaklike omgewing voor hulle maats, ouers en onderwysers op te tree.

Daar was in 2015 ongeveer 150 leerlinge wat aan die konserte deelgeneem het. Klavier-, blokfluit-, viool-, klarinet-, tjello, fluit en fife-, klawerbord en kitaarleerlinge kry almal ‘n beurt. Daar is self seen hele konsert wat aan ensembles en orkeste afgestaan word.

Trotse ouers en onderwysers se harte klop warm vir die genotvolle wyse waarmee die leerlinge hulself kan uitdruk.

KLAVIER- EN BLOKFLUITSIMPOSIUM

Vanjaar sal JAN CELLIERS ons vyfde Klaviersimposium aanbied.  Op 12 Maart is ’n baie geslaagde eerste Blokfluitsimposium ook aangebied. Ons het die voorreg gehad dat Stefan Temmingh, die wêreldbekende blokfluitspeler, ‘n lesing en meestersklasse aangebied het. Dit was ’n ongelooflike ondervinding. Sy meestersklasse met van ons leerlinge was briljant.

Op 14 Mei sal die klaviersimposium plaasvind. Die gasspreker is Bryan Wallick, wat ook Meestersklasse sal aanbied. Die tema van hierdie Simposium is “Oefenmetodes vir klavierstudente” en ook “Voorbereiding vir klavierkompetisies: die kies van repertorium, oefening en voordrag”. ’n Moontlike konsert deur  die finaliste van die Hennie Joubert Klavierkompetisie word ook beplan.

Onderwysers van regoor die land word uitgenooi om hierdie geleenthede by te woon. Die doel van hierdie Simposiums is om ons leerlinge en onderwysers aan wêreldbekende Musici bloot te stel deur middel van lesings en meestersklasse. Klem val op inspirasie en die genot van deelname. Onderwysers kom op hoogte van nuwe metodes en tendense van musiek-pedagogiek.

Hierdie is ’n wonderlike geleentheid om nuwe musiekonderwysers te ontmoet, idees uit te ruil en nuwe inspirasie vir onderrig te kry.

INDIVIDUELE MUSIEKONDERIG

  • Leerlinge van Gr 1 tot 7 ontvang individuele onderrig tydens skoolure.
  • Klem word op individuele onderrig en aandag aan spesifieke behoeftes van elke leerling gelê.
  • Individuele onderrig word in die volgende instrumente aangebied: klavier, klawerbord, blokfluit, klarinet, dwarsfluit, Fife, viool, tjello, kitaar en tromme.

Afrigting vir eksamens, kunswedstryde en kompetisies word ook aan individuele leerlinge gebied