ONDERSTEUNINGSDIENSTE

ARBEIDSTERAPEUT

Mev. Charlene Cruickshank, arbeidsterapeut, werk saam met personeel en ouers om enige uitvalle aan te spreek. Sy werk op ons perseel. Skakel Charlene op 082 879 6062.

 

LEESSENTRUM

JAN CELLIERS spog met ʼn wêreldklas leessentrum. Ons filosofie is om by elke leerling ʼn opregte en blywende liefde vir lees te kweek. Die uiters suksesvolle Lector-leesprogram word voortdurend deur akademiese navorsing gerugsteun en verseker dat ons op die voorpunt van die ontwikkeling van leesvaardighede bly. Skakel Lize Vorster op 083 236 0401, epos lize@didici.co.za of kliek op www.didici.co.za vir verdere inligting en aanlynbesprekings.

 

OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE

Carien Human (072 371 9737). Besoek die skool na gelang van die behoefte wat bestaan.

 

SPRAAKTERAPEUT

Mev. Mignon Botes, spraakterapeut van Therapeace, werk saam met onderwysers en ouers om enige spraakprobleme te oorbrug. Sy werk op ons perseel en besoek ons skool na gelang van die aanvraag. Skakel Mignon op 076 575 8676.

 

SNOEPIE

JAN CELLIERS se snoepwinkel fokus op gesonde eetgewoontes en poog daagliks om gesonde etes en peuselhappies aan ons leerlinge te voorsien. Leerlinge sit graag voor en na skool onder die sambrele en bome in die mooi piekniekarea rondom die snoepie.

Die spyskaart is seisoensgebonde. Vrugteslaai is in die somer beskikbaar en op koue wintersdae is daar warm groentesop. Daar is altyd ʼn verskeidenheid vrugtesappe, droë vrugte en biltong beskikbaar. Sjokolades word net op Vrydae na 11:30 verkoop.

  • Tye: 6:45-14:30 (later tydens sportbyeenkomste)
  • Ouers mag ʼn rekening by die snoepie oopmaak en ʼn maandeliks daarin deponeer
  • Aankope word elektronies geboekstaaf en aan die einde van die maand ontvang ouers ʼn uitdrukstuk van alle aankope
  • Telefoniese bestellings kan ook by die snoepie geplaas word vir verversings tydens naskoolse aktiwiteite

Kontak Hermien Oelofse op 0836935782.

 

JANGROENTJIE

“Die huis waar elke kind veilig voel en persoonlike aandag ontvang.”

Leerders kan rustig onder toesig by ons kom studeer terwyl hulle deur opgeleide personeel bygestaan word.

  • Middagete word verskaf
  • Hulp in alle vakke word verleen
  • Leerlinge se huiswerk word streng volgens hul huiswerkroosters gekontroleer
  • Ons bied aan elke kind ʼn veilige tuiste
  • Help om lewensvaardighede te ontwikkel

Die Kindergastehuis maak voorsiening vir kinders wie se ouers uitstedig is. Leerlinge wat op ʼn permanente basis wil inwoon, is ook welkom. Kontak Mev. Ansu Jones op 011 486 4520, 083 703 2949 of ansujones001@gmail.com

 

BUSROETES

JAN CELLIERS bied aan sy leerders die gemak van drie busroetes vanaf verliggende gebiede.

 

ROETE 1: ST STITHIANS (RANDBURG)

Mnr. Ernest Tleane (Bestuurder), 083 677-7808

TYD                   OPTELPUNT  (slegs soggens)
7:00                  Engen Garage, h/v William Nicol en Mattie laan

7:25                   Skool

 

ROETE 2: OOSRAND

Mnr. Hennie Viljoen (Bestuurder), 082 852 3036

TYD                   OPTELPUNT (slegs soggens)
06:15                 Engen Garage, Jack Straat, Germiston

06:30                Sasol Garage, h/v Michellelaan en Seef Le Rouxstraat, Meyersdal

07:30                 Skool

 

ROETE 3 : EAGLE CANYON BROOKLANDS ESTATE

Mnr. William Dintwe (Bestuurder), 072 463 9818

TYD                   OPTELPUNT (slegs soggens)

06:15                 Eagle Canyon, Augusta Blvd, Honeydew Manor (tussen Fairfield Lane en Paul Krugerstraat)

06:45                 Brooklands Landgoed, h/v Castle Hill rylaan en Dawn rylaan, Blackheath

07:30                 Skool

 Bogenoemde tye mag wissel afhangende van verkeer.  2016 Buskaartjies beloop R590 per maand

 

SKOOLDRAG EN VERSKAFFERS

Leerlinge in die Departement Pre-Primêr:

Graad O leerling dra ʼn groen skoolbroekie, ’n skool T-hempie met ʼn groen skoolhoed en ʼn skoolsweetpak in die winter.

 Leerlinge van Graad 1 – 7:

Voorgeskrewe uniform vir alle skoolgeleenthede. Leerlinge kom daagliks met baadjies en skoene aan skool toe en verlaat ook die skoolterrein daarmee.

 

VERSKAFFERS

JAN CELLIERS gebruik “School & Leisure”

Skakel 011 431 0406 of kliek op www.schoolandleisure.co.za

H/v Beyers Nauderylaan & Pendoringweg, Blackheath, Randburg, 2195

 

TWEEDEHANDSE KLEREBANK

Die klerebank is op Dinsdae en Donderdae vanaf 07:00 – 07:40 en vanaf 13:00 tot 13:50 op die skoolterrein beskikbaar.