ONDERSTEUNINGSDIENSTE

Remediëring :

Word in klasverband gedoen en leerlinge met leerprobleme word verwys na terapeute wat op die skoolgronde werk. Die voordeel vir leerlinge en hul ouers, is dat leerlinge gedurende skooltyd terapie ontvang.

Terapeute se fooie kan van mediese fondse verhaal word.

Kleiner probleme word indiwidueel uitgesorteer en leerlinge kan tydens Aktiwiteitsperiodes hul onderskeie onderwysers gaan spreek.

Leesprogram :

Hierdie rekenaargesteunde program word gebruik in gevalle waar leerkragte agterkom dat daar ‘n leesprobleem bestaan. Die leerling se vordering kan volgens die rekenaarresultaat waargeneem word.

Spraakterapeut :

Me Mignon Botes (076 575 8676), werk op die perseel en besoek die skool na gelang van die aanvraag.

Visuele terapeut en kinderkinetikus :

Die oogkundiges toets van tyd tot tyd leerlinge se oë. Oogeffektiwiteit en oogbewegings word getoets, veral gedurende die leesproses. Me Anret Koen (082 772 9098) is in beheer van dié sentrum.

Arbeidsterapeute :

Charlene Cruickshank  (082 879 6062).  Sy werk op die perseel en besoek die skool wanneer nodig.

Opvoedkundige sielkundige :

Mev Carien Human is met ingang 1 Julie 2017 as die nuwe sielkundige by Jan Celliers aangestel. Mev Human is die eienaar van die sielkundige praktyk by Therapeace in Linden en sy is drie dae per week by Jan Celliers werksaam.

Spelterapeut :

Ilze Norden (082 465 6407)

Verwysings na sielkundiges :

Trauma, konflik binne gesinsverband, e.d.m. word ook na buite-spesialiste verwys. Die skoolsekretaresses beskik oor die nodige inligting.

Leessentrum :

Lize Vorster (083 236 0401). Die program bied onderrig aan alle ouderdomsgroepe met dienooreenkomstige vlakke van aanbieding.

Fisioterapeut :

Tiaan Moolman. Hy werk op die perseel en besoek die skool wanneer nodig. (011 888 0291 / 082 459 5573 / physiotiaan@gmail.com).

Mediese dokter :

Dr. Michelle Weyers sal op die volgende dae beskikbaar wees: Maandae en Woensdae vanaf 07:15 – 15:30; Vrydae vanaf 07:15 – 14:30; Dinsdae en Donderdae by haar praktyk in Randpark. Afsprake kan gemaak word by die vlg link: https://drmichelleweyers.setmore.com .

Biokinetikus :

Me. Stephanie Groenewald kan tussen 7:00 en 18:00 per afspraak gesien word. Ouers wat belangstel kontak Groenewald Biokinetika direk vir ’n afspraak by 082 561 6380 of stephanie@sgbiokinetics.co.za .

 

SNOEPIE

JAN CELLIERS se snoepwinkel fokus op gesonde eetgewoontes en poog daagliks om gesonde etes en peuselhappies aan ons leerlinge te voorsien. Leerlinge sit graag voor en na skool onder die sambrele en bome in die mooi piekniekarea rondom die snoepie.

Die spyskaart is seisoensgebonde. Vrugteslaai is in die somer beskikbaar en op koue wintersdae is daar warm groentesop. Daar is altyd ʼn verskeidenheid vrugtesappe, droë vrugte en biltong beskikbaar. Sjokolades word net op Vrydae na 11:30 verkoop.

  • Tye: 6:45-14:30 (later tydens sportbyeenkomste)
  • Ouers mag ʼn rekening by die snoepie oopmaak en ʼn maandeliks daarin deponeer
  • Aankope word elektronies geboekstaaf en aan die einde van die maand ontvang ouers ʼn uitdrukstuk van alle aankope
  • Telefoniese bestellings kan ook by die snoepie geplaas word vir verversings tydens naskoolse aktiwiteite

Kontak Hermien Oelofse op 0836935782.

 

JANGROENTJIE

“Die huis waar elke kind veilig voel en persoonlike aandag ontvang.”

Leerders kan rustig onder toesig by ons kom studeer terwyl hulle deur opgeleide personeel bygestaan word.

  • Middagete word verskaf
  • Hulp in alle vakke word verleen
  • Leerlinge se huiswerk word streng volgens hul huiswerkroosters gekontroleer
  • Ons bied aan elke kind ʼn veilige tuiste
  • Help om lewensvaardighede te ontwikkel

Die Kindergastehuis maak voorsiening vir kinders wie se ouers uitstedig is. Leerlinge wat op ʼn permanente basis wil inwoon, is ook welkom. Kontak Mev. Ansu Jones op 011 486 4520, 083 703 2949 of ansujones001@gmail.com

 

BUSROETES

JAN CELLIERS bied aan sy leerders die gemak van drie busroetes vanaf verliggende gebiede.

 

ROETE 1: ST STITHIANS (RANDBURG)

Mnr. Ernest Tleane (Bestuurder), 083 677-7808

TYD                   OPTELPUNT  (slegs soggens)
7:00                  Engen Garage, h/v William Nicol en Mattie laan

7:25                   Skool

 

ROETE 2: OOSRAND

Mnr. Hennie Viljoen (Bestuurder), 082 852 3036

TYD                   OPTELPUNT (slegs soggens)
06:15                 Engen Garage, Jack Straat, Germiston

06:30                Sasol Garage, h/v Michellelaan en Seef Le Rouxstraat, Meyersdal

07:30                 Skool

 

ROETE 3 : EAGLE CANYON BROOKLANDS ESTATE

Mnr. William Dintwe (Bestuurder), 072 463 9818

TYD                   OPTELPUNT (slegs soggens)

06:15                 Eagle Canyon, Augusta Blvd, Honeydew Manor (tussen Fairfield Lane en Paul Krugerstraat)

06:45                 Brooklands Landgoed, h/v Castle Hill rylaan en Dawn rylaan, Blackheath

07:30                 Skool

 Bogenoemde tye mag wissel afhangende van verkeer.  2016 Buskaartjies beloop R590 per maand

 

SKOOLDRAG EN VERSKAFFERS

Leerlinge in die Departement Pre-Primêr:

Graad O leerling dra ʼn groen skoolbroekie, ’n skool T-hempie met ʼn groen skoolhoed en ʼn skoolsweetpak in die winter.

 Leerlinge van Graad 1 – 7:

Voorgeskrewe uniform vir alle skoolgeleenthede. Leerlinge kom daagliks met baadjies en skoene aan skool toe en verlaat ook die skoolterrein daarmee.

 

VERSKAFFERS

JAN CELLIERS gebruik “School & Leisure”

Skakel 011 431 0406 of kliek op www.schoolandleisure.co.za

H/v Beyers Nauderylaan & Pendoringweg, Blackheath, Randburg, 2195

 

TWEEDEHANDSE KLEREBANK

Die klerebank is op Dinsdae en Donderdae vanaf 07:00 – 07:40 en vanaf 13:00 tot 13:50 op die skoolterrein beskikbaar.