PERSONEEL

Ons onderwysers is hoogs gekwalifiseerde professionele opvoedkundiges met ʼn passie vir hulle werk.

HOOF: Mnr. Gerhard Keyter, B.Sc (Ed) RAU, B.Ed (Vakdid) UP, M.Ed (Onderwysbestuur) RAU

ADJUNKHOOF AKADEMIE: Mev. Karen Swanepoel, B.A.Ed (Afr. Ndl., Geskiedenis), B.A. Honn.

ADJUNKHOOF SPORT: Mnr. Deon Cruwagen, B.Comm. (Bedryfsielkunde), B.A. (Sportsielkunde), N.G.S.O (L.O. en Lewensoriëntering)

 

DEPARTEMENT JUNIOR PRIMêR

Mev. Malinda Gerber (Departementshoof), P.O.D., H.O.D. (Junior Primêr)

REGISTERKLASSE:

Gr 1 Fr   Mev. Elna Fryer (Graadhoof), H.O.D. (Pre- en Junior Primêr), Unisa OBE Dip,Unisa Dip –Children with problem behaviour

Gr 1 Ge    Mev. Malinda Gerber,  P.O.D., H.O.D. (Junior Primêr)

Gr 1 vdB   Mev. Sonnika van den Berg, H.O.D. (Junior Primêr en Pre-primer)

Gr 1 SBo   Mej. Susan Botha, B.Ed (Grondslagfase), B.Ed Honn. (Leerderondersteuning)

Gr 2 dP   Mev. Marlene du Preez (Graadhoof), B Prim Ed.  (Junior Primêr)

Gr 2 JvR   Mev. Amanda Janse van Rensburg, H.O.D. (Junior Primêr)

Gr 2 Mo   Mej. Juandri Moolman, B.Ed. (Grondslagfase), B.Ed. Honn. (Leerlingondersteuning)

Gr 2 AMe   Annemie Meyer, B.Ed  (Geografie en Grondslagfase)

Gr 3 Wes   Mev. Ronel West (Graadhoof), HOD (Pre- en Junior Primêr)

Gr 3 Bo   Mev. Suné Botha, HOD (Senior Primêr)

Gr 3 IdP   Mej. Isabel du Plessis,  Bed (Grondslagfase)

 

DEPARTEMENT SENIOR PRIMêR

ADJUNKHOOF AKADEMIE: Mev. Karen Swanepoel, B.A.Ed (Afr. Ndl., Geskiedenis), B.A. Honn.

 

DEPARTEMENT WISKUNDE

Mev. Ronell Pretorius (Vakhoof), H.O.D., B.Ed Honn. (Onderrig en Leer met Wisk.)

Mnr. Martin Marais, B.Ed. (Senior fase)

Mev. Hesté Schalekamp, B.Comm (Informatika en Rekeningkunde), N.G.S.O

Mnr. Deon Cruwagen, B.Comm. (Bedryfsielkunde), B.A. (Sportsielkunde), N.G.S.O (L.O. en Lewensoriëntering)

 

DEPARTEMENT AFRIKAANS

Mev. Hettie du Plessis (Vakhoof), B Prim Ed (Ortodidaktiek),  B Ed Honn. Psigologie (Afr Ndl, Eng, Gesk)

Mev. Protea Knobel, BA, HOD Honn. (Afrikaans en Frans), Magister (Afrikaans)

Mev. René Weber, B. Ed. T.H.O.D

Mev. Karen Swanepoel, B.A.Ed (Afr. Ndl., Geskiedenis), B.A. Honn.

 

DEPARTEMENT ENGELS

Mrs. Jeannie Gebhardt (Vakhoof), B.A. (Eng &Psych), H.O.D. , H.O.D. (Pre-prim)

Mrs. Cari-Ann Ali, B.A. (Psych & English Literature), PGCE (English & Lewensoriëntering)

Mrs. Marion Lopes, B.A. Psych (Child and Family), BA Hons (English), PGCE

Mrs Brenda Mulerov, B.A. (English, Drama & Film), ATCL & LTCL (Trinity College, London

 

DEPARTEMENT NATUURWETENSKAP

Mnr. Gerhard Keyter, (Vakhoof), B.Sc (Ed) RAU, B.Ed (Vakdid) UP, M.Ed (Onderwysbestuur) RAU

Mev.Christine Ellmer,  BA L.O., NHOD

Mej. Elonja Behrens,   BSc (Menslike Beweginskunde & Fisiologie), N.G.S.O.  

 

DEPARTEMENT SOSIALE WETENSKAPPE

Mev. Karen Swanepoel (Vakhoof), B.A.Ed. (Afr. Ndl., Geskiedenis), B.A. Honn.

Geskiedenis & Aardrykskunde:

Mev.Karen Swanepoel, B.A.Ed (Afr. Ndl., Geskiedenis), B.A. Honn.

Mnr. Rudi Meyer, B.Ed (Senior VOO-fase)

 

DEPARTEMENT EKONOMIESE & BESTUURSWETENSKAPPE

Mev. Karen Swanepoel (Vakhoof), B.A.Ed (Afr. Ndl., Geskiedenis), B.A. Honn.

Mnr. Deon Cruywagen, B.Comm. (Bedryfsielkunde), B.A. (Sportsielkunde), N.G.S.O (L.O. en Lewensoriëntering)

 

DEPARTEMENT KUNS

Mej. Liandrie Roodt, B Ed, B Ed Honn. (Leerderondersteuning en berading)

 

DEPARTEMENT ZOELOE

Mev. Siphiwe Sithebe, H.E.D

Mej. Nontokozo Nkonde,   B.Ed (Unisa)

 

DEPARTEMENT TEGNOLOGIE

Mnr. Deon Cruywagen (Vakhoof), B.Comm. (Bedryfsielkunde), B.A. (Sportsielkunde), N.G.S.O (L.O. en Lewensoriëntering)

Mnr. Quintin Swanepoel, B.Ed. (Senior fase)

 

DEPARTEMENT LIGGAAMSOPVOEDING

Mnr. Deon Cruywagen (Vakhoof), B.Comm. (Bedryfsielkunde), B.A. (Sportsielkunde), N.G.S.O (L.O. en Lewensoriëntering)

Mnr. Reyno Steenekamp, Besig met Sekondêre en Tersiêre Onderwys

Mej. Elonja Behrens,   BSc (Menslike Beweginskunde & Fisiologie), N.G.S.O.

 

 

DEPARTEMENT MUSIEK

Mev. Lientjie Reitz (Departementshoof), B Mus (Ed), Gr 8 Klavier (Unisa & Royal Schools), Gr VI Teorie (UNISA), Onderwysvakke: Klasmusiek, Klavier, Teorie en Koorleiding

Klasmusiek en Klavier: Mev. Riana van Heerden, B.Mus.

Klavier en Fluit: Mev. Riana Fourie, B Mus, Unisa teacher’s Licentiate Piano, Unisa Grade 7  Music Theory, Unisa Teacher’s Licentiate Flute

Klavier, Klarinet en Orkes: Mnr. Willie de Beer, B.Mus. UNISA Uitvoerders Lisensiaat met lof, Gr 7 Teorie met Eervolle Vermelding

Blokfluit, Klavier en Ensembles: Mev. Mandy Lowe, B Mus Ed. H.E.D., UPLM, UTLM, LTCL (perf), LTCL (teacher), Docerende Musicus Diploma (Utrecht, Nederland)

Klasmusiek, Klavier : Mnr George Potgieter,  B.Mus (Musiekopvoeding, Klankingenieurswese & Koorleiding), N.G.S.O., M.Mus (Musiekopvoeding)

DEELTYDSE MUSIEKPERSONEEL:

Andri Potgieter (Klavier); Carel Henn (Tjello); Edwin Knobel (Trom lesse); Violeta Miljkovic (Viool); Charlotte Oosthuizen (Klavier- en klawerbord); Pierre Digue (Kitaar), Kevin Drummond (Kitaar); Karin Burger (Koorbegeleiding)

 

DEPARTEMENT REKENAARONDERRIG

Mnr. Fred van Zyl (Departementshoof), H.O.D., B.A., B.Ed. Honn. (Onderwysbestuur)

 

 

DEPARTEMENT INLIGTINGSKUNDE

Mev.Wilma de Clerk, Diploma (Bibl), BA (Afr. Ndl, Sosiologie,Sielkunde), NHOD, B Bibl.  (Biblioteekkunde, Bybelkunde)

 

LEERLINGONDERSTEUNING

Mej. Liandrie Roodt, B Ed, B Ed Honn. (Leerderondersteuning en berading)

Mej. Botha, B.Ed (Grondslagfase), B.Ed Honn. (Leerderondersteuning)

Mej. Moolman, B.Ed. (Grondslagfase), B.Ed. Honn. (Leerlingondersteuning)