BOUSTENE

WAARDEGEDREWE ONDERWYS

JAN CELLIERS Laerskool en Pre-Primêr is verbind tot waardegedrewe onderwys waar daar voortdurend gepoog word om hierdie waardestelsel te deurleef.

Vier kernwaardes is geïdentifiseer wat aan alle fasette van skoollewe by JAN CELLIERS gekoppel is en waar daar op alle areas van ons skool van elke kind, ouer, onderwyser en rolspeler verwag word om hierdie waardes te bevestig, te onderhou, uit te bou en uit te leef.

 • RESPEK
 • INTEGRITEIT
 • BETROKKENHEID
 • SELFDISSIPLINE

MOEDERTAALONDERRIG

ʼn Groep Afrikaanse ouers het sedert 1933 die droom gekoester om moedertaal opvoeding te verseker.

JAN CELLIERS bou voort as ʼn baken van hoop en groei in die Afrikaanse gemeenskap. Afrikaanse onderrig vind binne ’n normgedrewe en gedissiplineerde skoolmilieu plaas.

AFRIKAANSE DAG

Tydens Afrikaanse dag beklemtoon ons JAN CELLIERS se Afrikaanse kultuurerfenis, taal, digkuns, prosa, kookkuns en volkshelde.

STORIE-AAND

Stories en boeke word vir leerlinge lewendig en aanloklik gemaak deur die prettige Storie-aande.

AFRIKAANSE LEESUITDAGING

Leerlinge wys graag wat hul gelees het en word aangemoedig om dit neer te skryf. Ons besef by JAN CELLIERS die waarde van vlot lees en vestig ʼn leeskultuur. Leerlinge word blootgestel aan die beste kinderboeke op die mark, beide in Afrikaans en Engels.

‘Die behoefte aan  ʼn storie lê diep in ons almal’ -Audrey Blignaut.

CHRISTELIKE WAARDES

By JAN CELLIERS word ons waardesisteem deur Christelike beginsels onderlê en ons streef daarna om Christelike norme en waardes te handhaaf.

Godsdienstige oortuigings is ʼn belangrike bron van ons identiteit, waardes en lewensbeskouing. Ons glo ons in die krag van ʼn gemeenskap van gelowiges.  Die gemeenskap bestaan uit elke kind, personeellid, ouer en bestuurslid van ons skool.

VERRYKING

JAN CELLIERS streef na uitnemendheid en verryking is deel van die interne skoolkultuur.

 • Musiekteorie en musiekwaardering vorm deel van die klasmusiekprogram.
 • Musiek as vak, met ’n keuse van verskeie instrumente, word binne skoolure aangebied.
 • Skaak word as verpligte vak in graad 0 en 1 aangebied.
 • Verskeie keuses van verrykende aktiwiteite tydens aktiwiteitsperiodes, Frans, Lego-klub, Drama, Handvaardighede, Skaak,Tegnoklub, Jong Entrepreneurs en Eksperi-maatjies.
 • Zoeloe word as kommunikatiewe derde taal aangebied.
 • Weeklikse blootstelling van elke kind aan ’n uitstekende rekenaarleesprogram.
 • Die voortdurende ontwikkeling van leerlinge d.m.v. vasvrageleenthede, redenaars aande en ander publieke optredes.

PRESTASIE

ʼn Strewe na sukses vorm deel van die interne skoolklimaat en daar bestaan ʼn gesonde kultuur van prestasie in JAN CELLIERS.

 • Graad 7-leerlinge verwerf jaarliks beurse by talle top privaat hoërskole van hul keuse
 • Leerlinge word blootgestel aan besondere uitdagings deur voortdurend met ander onafhanklike skole kragte te meet
 • Prestasies en vordering van oudskoliere word voortdurend gemonitor en erken
 • Gereelde deelname aan Olimpiades en Standaardiseringseksamens op nasionale- en internasionale vlak