SKOOLBESTUUR

SKOOLRAAD

Voor v.l.n.r :  Mnr C J Moolman, Mev H van Wyk, Adv Altus Joubert, Mev M E O Sema, Mnr Gerrie de Villiers.

Agter v.l.n.r : Ds Rudi Swanepoel, Dr Lukas van der  Merwe, Mnr Pierre Swanepoel, Mev Karin de Beer.

In absentia : Mnr Kobus Rossouw

DAGBESTUUR

PERSONEEL

HOOF: Mnr. Gerhard Keyter, B.Sc (Ed) RAU, B.Ed (Vakdid) UP, M.Ed (Onderwysbestuur) RAU

ADJUNKHOOF AKADEMIE: Mev. Karen Swanepoel, B.A.Ed, Afr. Ndl. lll, Geskiedenis lll, B.A. Honn.

ADJUNKHOOF SPORT: Mnr. Deon Cruwagen, B.Comm. Bedryfsielkunde, B.A. Sportsielkunde, N.G.S.O L.O. en Lewensoriëntering

HOOF PRE-PRIMÊR EN SPEELSKOOL: Mev Gretie Luyt, B.A. Psigopatologie, THOD Senior   Prim, RGN A-Toetsgebruiker, Skoolgereedheidsassessering en aanlegtoetse,  Mentorskap Unisa, Trauma berading  Unisa

DEPARTEMENT JUNIOR PRIMêR

DEPARTEMENTSHOOF: Mev. Malinda Gerber, P.O.D. Junior Primêr, H.O.D. Junior Primêr

 

DEPARTEMENT SENIOR PRIMêR

ADJUNKHOOF AKADEMIE: Mev. Karen Swanepoel, B.A.Ed, Afr. Ndl. lll, Geskiedenis lll, B.A. Honn.

DEPARTEMENT WISKUNDE VAKHOOF: Mev. Ronell Pretorius, H.O.D. 4 jaar, B.Ed Honneurs in Onderrig en Leer met Wisk.

DEPARTEMENT ENGELS VAKHOOF: Mrs. Jeannie Gebhardt, B.A. (Eng III &Psych III), H.O.D. , H.O.D. (Pre-prim)

DEPARTEMENT AFRIKAANS VAKHOOF: Mev.Hettie du Plessis, B Prim Ed Ortodidaktiek,  B Ed Honneurs Psigologie (Hoofvakke Afr Nederlands 3, Engels 2 en Geskiedenis 2.)

DEPARTEMENT SOSIALE WETENSKAPPE VAKHOOF: Mnr. Rudi Meyer, B.Ed Graad (Senior VOO-fase)

DEPARTEMENT REKENAARONDERRIG & ZOELOE VAKHOOF: Mnr. Fred van Zyl,  H.O.D. , B.A , B.Ed. Honneurs (Onderwysbestuur)

DEPARTEMENT MUSIEK VAKHOOF: Mev. Lientjie Reitz, B Mus (Ed), Gr 8 Klavier (Unisa & Royal Schools, Gr VI Teorie (UNISA), Onderwysvakke: Klasmusiek, Klavier, Teorie en Koorleiding