BUITEKURRIKULÊRE AKTIWITEITE

Gr 0 en 00 kleuters geniet die geleentheid om deel te neem aan twee buitekurrikulêre aktiwiteite per termyn wat in die dagprogram ingewerk word, onder meer:

  • Playball
  • Ballet
  • Judo
  • Spraak en drama
  • Gymkidz
  • Lego-tegnologie
  • Arty-twigs

Ons waak suinig oor kleutertyd – te veel, te vroeg, te vinnig doen meer kwaad as goed.