NASORG

Kleuters wat nie teen 13:30 afgehaal is nie, skakel by nasorg in.

  • Register word geneem en daarna nuttig kleuters ʼn gebalanseerde seisoengepaste middagete.
  • Kleuters dek tafel met eetgerei soos deur die spyskaart bepaal en nadat ʼn kleuter gedank het, deel die helpertjies van die dag die middagmaal uit.
  • Die middagprogram is minder formeel gestruktureerd, maar gee steeds aan die ontwikkelingsmylpale aandag.
  • Dit behels onder andere buitespel, kreatiewe en skeppende aktiwiteite, ontdekkingsaktiwiteite, waterspel, stories en musiek bloodtelling.

Ligte versnaperings word omstreeks 16:00 genuttig, waarna dit vryspel is totdat die kleuters nie later as 17:30 afgehaal word nie.