SPEELSKOOL

JAN CELLIERS Speelskool – waar kleuters emosioneel en fisies liefdevol versorg word, met die klem op sosialisering. Spelenderwys verbeter hul taal, begrip, waagmoed en die vermoë om te deel.  – Mev Ilde Lubbe, Departementshoof Speelskool.

  • Tans is daar drie klasse met peuters en kleuters tussen die ouderdom van 18 maande en drie jaar.
  • Klasse het ʼn onderwyseres en twee assistente.
  • Hier word ook temas behandel deur middel van skeppende aktiwiteite, fynmotoriese ontwikkeling, beweging en sang.

Pienkvoetjies (Jonger groep)     Ilde Lubbe, Bongi Ndlovu en Hannah Senne

Pikkies (Middelgroep)     Thabiso Matseke, Charity Ramaru en Macy Metswamere

Knikkies (Ouer groep)     Liani Barnard (Tans besig met B.Ed Intermediêr en senior fase), Jolandé le Grange en Wanita Marx

 

SEKRETARESSE     Eloise Van der Merwe

 

ROETINE EN STRUKTUUR

Die daaglikse roetine behels die volgende-

07:40 – 08:15           Aankoms, vryspel en opruim

08:15 – 08:30           Bordjie warm pap – deur die skool verskaf

08:30 – 09:30          Dagprogram – sang, stories, vaardigheidsontwikkeling en kreatiwiteit

09:30 – 10:45           Buitespel

11:00                         Etenstyd (eie kospakkie)

11:30 – 13:00           Storietyd/rustyd/vryspel

13:00 – 13:30           Afhaal

 

NASORG

Peuters en kleuters wat nie teen 13:30 afgehaal is nie, skakel by nasorg in.

  • Register word geneem en daarna nuttig kleuters ʼn gebalanseerde seisoengepaste middagete.
  • Die middagprogram is informeel gestruktureerd, maar gee steeds aan die ontwikkelingsmylpale aandag.
  • Dit behels onder andere buitespel, ontdekkingsaktiwiteite, waterspel (in die warmer maande), stories en musiekk bloodstelling.
  • Ligte versnaperings word omstreeks 16:00 genuttig, waarna dit vryspel is totdat die kleuters nie later as 17:30 afgehaal word nie.