SPEELSKOOL

JAN CELLIERS Speelskool – waar kleuters emosioneel en fisies liefdevol versorg word, met die klem op sosialisering. Spelenderwys verbeter hul taal, begrip, waagmoed en die vermoë om te deel.  – Mev Ilde Lubbe, Departementshoof Speelskool.

  • Tans is daar drie klasse met peuters en kleuters tussen die ouderdom van 18 maande en drie jaar.
  • Klasse het ʼn onderwyseres en twee assistente.
  • Hier word ook temas behandel deur middel van skeppende aktiwiteite, fynmotoriese ontwikkeling, beweging en sang.

 

PERSONEEL SPEELSKOOL

  • Pienkvoetjies (Jonger groep) : Mev. Ilde Lubbe, Me. Bongi Ndlovu en Me. Hannah Senne
  • Pikkies (Middelgroep) : Me. Thabiso Matseke, Me. Charity Ramaru en Me. Macy Metswamere
  • Knikkies (Ouer groep) : Mev. Liani Barnard, Me. Jolandé le Grange

SEKRETARESSE     Eloise Van der Merwe

 

ROETINE EN STRUKTUUR

Die daaglikse roetine behels die volgende-

07:40 – 08:15           Aankoms, vryspel en opruim

08:15 – 08:30           Bordjie warm pap – deur die skool verskaf

08:30 – 09:30          Dagprogram – sang, stories, vaardigheidsontwikkeling en kreatiwiteit

09:30 – 10:45           Buitespel

11:00                         Etenstyd (eie kospakkie)

11:30 – 13:00           Storietyd/rustyd/vryspel

13:00 – 13:30           Afhaal

 

NASORG

Peuters en kleuters wat nie teen 13:30 afgehaal is nie, skakel by nasorg in.

  • Register word geneem en daarna nuttig kleuters ʼn gebalanseerde seisoengepaste middagete.
  • Die middagprogram is informeel gestruktureerd, maar gee steeds aan die ontwikkelingsmylpale aandag.
  • Dit behels onder andere buitespel, ontdekkingsaktiwiteite, waterspel (in die warmer maande), stories en musiekk bloodstelling.
  • Ligte versnaperings word omstreeks 16:00 genuttig, waarna dit vryspel is totdat die kleuters nie later as 17:30 afgehaal word nie.